• הכנה וליווי מבדקים – משרד הבריאות ולקוחות
     

  • הכנה למבדקי GMP, GDP, ISO9001
     

  • ביצוע מבדקים פנימיים ומבדקי ספקים עבור הארגון

מבדקים