top of page

בתי מסחר פרמצבטיים, מרכזים לוגיסטיים ובתי מרקחת.

  • אפיון המבנה והפעילויות בהתאם לדרישות הרגולציה-
    מיזוג אויר, מערכות בקרת מבנה, מערך הדברה, מערך ניקיון.

  • הגדרת תהליכי עבודה

bottom of page