top of page

הטמעת נהלי משרד הבריאות

בין היתר,

 • נוהל 130 - תנאי הפצה נאותים לתכשירים
  (GDP לבתי מסחר)
   

 • נוהל 126 - תנאי אחסון והובלה של תכשירים
  (GDP לבתי מרקחת)
   

 • נוהל 128 - שירותי הובלה ומסירת תכשירים מבית מרקחת באמצעות מכירה מקוונת או שליחים ומענה בשעת חירום

bottom of page