שירותים

סל השירותים שאנו מציעים יסייעו לך ליצור תרבות ארגונית מבוססת ערכי איכות

ניהול מערך איכות
מיפויים וולידציות
מבדקים
הדרכות
הטמעת נהלי משרד הבריאות
ייעוץ בשלבי הקמה
מרלוג
Show More

© 2016 by Jasmin Baasov Consulting